BAM – Update: Laten we mooi zitten

BAM realiseerde over het afgelopen kwartaal een resultaat voor belastingen, gecorrigeerd voor herstructureringen, bijzondere waardeverminderingen en pensioenbate, van € 47,7 miljoen (marge van 2,6%). Het management herhaalt de voorspellingen voor geheel 2019 en wil volgend jaar een marge van 2-4 procent realiseren. De gesprekken met onze