Beleggen in aandelen voor beginners [HANDLEIDING]

/
Beleggen in aandelen voor beginners [HANDLEIDING]
Beleggen in aandelen voor beginners [HANDLEIDING]

Zoekt u naar manieren om uw geld te laten groeien? Wilt u graag meer geld verdienen of een passief inkomen genereren? Maar vraagt u zich af; “hoe begin ik met beleggen in aandelen?” Lees dan gauw verder! 

In dit artikel leert u alles over het beginnen met investeren in aandelen. U leert wat beleggen in aandelen is, hoe het werkt, wat de voordelen en de risico’s zijn. Ook maakt u een beleggingsplan, bepaalt u waarin u gaat beleggen en tot slot gaat u aan de slag! Een artikel bomvol met tips om vandaag nog te beginnen met beleggen in aandelen!


Lees alles over beginnen met beleggen in aandelen: 


Stap 1: Beleggen voor beginners – basiskennis

Beleggen kan voor beginners best overweldigend en spannend zijn. Juist daarom is het belangrijk om over de goede basiskennis te beschikkken. Daarmee voorkomt u dat u maar wat doet en veel geld over de balk smijt. Deze handleiding is laagdrempelig en in eenvoudige taal geschreven. Onze experts nemen u stap voor stap mee.

Wat zijn aandelen?

Een aandeel is het bewijs dat iemand een stukje van dit bedrijf in bezit heeft. Zoals de Van Dale het omschrijft: ‘bewijs dat iem. bijdraagt aan het kapitaal van een onderneming’. Vroeger werd als bewijs hiervan een waardepapier uitgegeven aan de aandeelhouder. Tegenwoordig vindt de handel van aandelen volledig online plaats en wordt dit fysieke papiertje niet meer uitgegeven. 

Welke soorten aandelen zijn er? 

Er zijn verschillende soorten aandelen en daarmee worden ook de rechten en plichten van de aandeelhouder bepaald. Daarnaast is er nog een ander belangrijk onderscheid te maken, namelijk tussen groei- en waardeaandelen.

Verschillende rechten en plichten

Sommige aandelen geven juist wel of juist geen recht op het delen in de winst van een onderneming. Zo geldt ook dat in niet alle gevallen een aandeelhouder stemrecht heeft. Afhankelijk van het doel van de investeerder is het belangrijk om goed te kijken welk soort aandeel u koopt. 

Lees meer over de verschillende soorten aandelen en de rechten en plichten die daarbij horen. 

Groei- versus waardeaandelen 

Wanneer de koerswaarde van een aandeel naar verwachting flink zal stijgen, noemen we dit een groeiaandeel. Hier verdient een belegger met name geld door de realisatie van koerswinst. Daar tegenover hebben we waardeaandelen. De koerswaarde van deze aandelen is overwegend stabiel, maar het dividendrendement is dat ook. Als belegger heeft u een beter beeld van het mogelijk rendement. 

Hier meer over weten? Lees dan Groei- of waardeaandelen: wat levert het meeste op?

Hoe werkt beleggen in aandelen?

Wat is beleggen in aandelen precies en hoe werkt het? Een bedrijf geeft aandelen uit om kapitaal aan te trekken en in ruil daarvoor beloont dit bedrijf de belegger in de vorm van (o.a.) rendement. Dit kan dividend zijn, maar bijvoorbeeld ook nieuwe aandelen in het bedrijf. Let op; dit hangt af van het type aandeel dat u koopt. Daar tegenover staat de belegger die geld wil verdienen. Deze belegt zijn geld in aandelen met als doel om dit geld te laten groeien door o.a. de uitkering van dividend.

Waarom is beleggen in aandelen interessant? 

Waarom zou u aandelen kopen? Oftewel; wat levert het precies op? Beleggers willen geld verdienen met aandelen. Daarnaast kan het kopen van aandelen ook een strategische keuze zijn, denk aan het verkrijgen van de meerderheid aan stemrecht door een groot deel van de aandelen in bezit te krijgen. 

Bij het beleggen in aandelen hebben we in de basis te maken met een tweetal belanghebbenden: het bedrijf dat aandelen uitgeeft (emittent) en de aandeelhouder. Voor beide partijen zijn er voordelen verbonden aan de aandelen. 

Voor bedrijven

De voornaamste reden dat bedrijven aandelen uitgeven is het aantrekken van geld. Dit kan weer diverse redenen hebben. Verder zorgt het uitgeven van aandelen ook voor een grotere naamsbekendheid en vergroot het de betrokkenheid van bijv. medewerkers bij een organisatie. 

Samengevat zijn dit de voordelen van aandelen voor bedrijven: 

 • aantrekken van kapitaal;
 • vergroten van de naamsbekendheid;
 • personeel belonen op een andere wijze dan salaris.

Voor aandeelhouders 

Voor een aandeelhouder zijn er verschillende voordelen verbonden aan het kopen van aandelen. Deze hangen samen met het type aandeel dat gekocht wordt. Het grootste en meest bekende voordeel is het behalen van rendement op aandelen. Dit kan op meerdere manieren, waaronder de structurele uitkering van dividendrendement maar ook het realiseren van koersrendement. Koersrendement ontstaat door het kopen en verkopen van aandelen op het juiste moment.

Samengevat zijn dit de voordelen van aandelen voor aandeelhouders: 

 1. eigenaar worden van een bedrijf;
 2. meedelen in de winst van een bedrijf;
 3. geld laten groeien;
 4. passief inkomen genereren.

De handel in aandelen

De handel in aandelen vindt plaats op de effectenbeurs, ook wel de aandelenmarkt genoemd. Vroeger was dit fysiek op de beurs, maar tegenwoordig vindt dit volledig online plaats. Ook als particulier kunt u aandelen kopen en verkopen. Gereguleerde beleggingen via een broker of bijvoorbeeld een vermogensbeheerder.

De risico’s 

Er kleven altijd risico’s aan het beleggen in aandelen, waarvan het verliezen van uw inleg het grootste is. De hoogte van het rendement hangt samen met de hoogte van het risico dat u loopt. Wilt u meer rendement? Dan loopt u dus meer risico. Het vermijden van risico’s is niet mogelijk, wel kunt u deze beperken en kunt u veiliger beleggen. Denk bijvoorbeeld aan het spreiden van uw inleg over verschillende beleggingen. Zoals aandelen en obligaties, kopen van aandelen van diverse bedrijven of beleggen in een ETF (Exchange Traded Fund).


Stap 2: Een beleggingsplan maken

Wanneer u begint met het investeren in aandelen is de tweede stap het maken van een beleggingsplan. Dit plan biedt houvast en creëert de basis voor uw beleggingsstrategie. Als investeerder bent u de basis van uw beleggingsstrategie en daarom is het essentieel om een strategie te kiezen die bij u past.

Maak uw beleggingsplan met behulp van deze vragen:

 1. Waarom wilt u beleggen in aandelen? 
 2. Hoeveel geld kunt u maandelijks investeren?
 3. Hoeveel risico bent u bereid te lopen? 
 4. Hoeveel tijd wilt u besteden aan uw beleggingen? 
 5. Wat voor type belegger bent u? 
 6. Welke type aandelen passen daar het beste bij? 
 7. Wilt u zelf beleggen of beheerd beleggen?

Waarom wilt u beleggen? 

Er zijn verschillende redenen waarom mensen willen beleggen. Een grote gemeenschappelijke behoefte is: financieel vrij(er) worden en daarmee meer vrijheid in het leven te ervaren. Wat is de reden dat u wilt beleggen? Wilt u meer geld verdienen, passief inkomen genereren of bijvoorbeeld pensioen opbouwen? Allemaal voorbeelden van beleggingsdoelen, maar ze vragen allemaal om een andere beleggingsstrategie. Ook is niet in alle gevallen dezelfde hoeveelheid geld nodig op hetzelfde moment (korte vs lange termijn).

Belangrijke vragen zijn:

 • Wat is de reden dat u belegt? Welk doel streeft u na? 
 • Hoeveel vermogen heeft u daarvoor nodig?
 • Op welk moment moet dit geld beschikbaar zijn? 

Aan de hand van uw financiële doelstelling berekent u hoeveel geld u periodiek in aandelen moet beleggen om deze te realiseren. Dit is compleet afhankelijk van het rendement op uw aandelen en daarmee ook van het type aandeel waarin u belegt. Ook kunt u ervoor kiezen om te investeren in aandelen zonder dividend. Vaak zijn dit aandelen waarop wel een leuke koerswinst te realiseren is door aandelen gunstig te kopen en te verkopen. Maar denk aan de afweging van groeiaandelen versus waardeaandelen

Denk in uw berekening aan de volgende zaken:

 • Samengestelde interest op uw dividendrendement
 • Slim kopen en verkopen van aandelen en het behalen van koersrendement.

Hoeveel geld kunt u maandelijks investeren?

Kortom; welk budget kunt u maandelijks beleggen in aandelen? Het inlegbedrag bepalen kan aan de hand van uw beleggingsdoel, toch is het belangrijk dat deze past bij uw financiële situatie. Snel veel vermogen willen opbouwen, met geld dat u eigenlijk nodig heeft voor uw vaste lasten, is geen duurzame aanpak. Zorg er daarom altijd voor dat u belegt met geld dat u kunt missen. 

Wilt u beleggen met weinig geld? Ook dat is mogelijk. Bouw dan geleidelijk aan uw inleg op en kies ervoor om behaald rendement opnieuw te investeren in aandelen. 

Hoeveel risico bent u bereid te lopen?

Bij beleggen gaat het volgende op; streven naar snel en/of meer rendement betekent meer risico om uw inleg te verliezen. Loopt u minder risico? Dan behaalt u doorgaans ook een lager rendement. Het is belangrijk om hierin trouw te blijven aan uzelf. Hoeveel risico bent u bereid te lopen? 

Hecht u veel waarde aan stabiliteit en zekerheid? Dan is volledig afhankelijk zijn van daytraden of het enkel investeren in groeiaandelen, waarschijnlijk niets voor u. Toch is beleggen niet zo zwart wit en kunt u ook kiezen voor een mooie mix. Enerzijds daytraden en/of investeren in groeiaandelen, naast het structureel beleggen in waardeaandelen voor een stabiel rendement.


Wat is daytraden? 

Daytraden is het kopen en verkopen van aandelen binnen één dag, met als doel een zo’n hoog mogelijk koersrendement te realiseren. Dit vraagt een zeer actieve houding van de belegger. Het betekent concreet dat de investeerder de hele dag op het randje van zijn stoel zit, met zijn neus op de koersen gedrukt. 

Wat zijn groeiaandelen?

Dit zijn aandelen waarvan de koerswaarde op relatief korte termijn, flink zal gaan stijgen en het in zich hebben om een mooie koerswinst te realiseren. Daar tegenover staan waardeaandelen, waarvan de koerswaarde stabiel is en structureel een vast percentage aan dividendrendement uitkeren. Meer weten hierover? Lees dan het artikel “Groei- of waardeaandelen: wat levert het meeste op?”.


Krijg meer inzicht in uw risicoprofiel aan de hand van deze vragen: 

 • Mikt u op een hoog rendement? En bent u bereid om daarom meer risico te lopen?
 • Neemt u genoegen met een laag tot middelmatig, maar wel een stabiel rendement?
 • Of kiest u liever voor een diverse portefeuille, waarin ruimte is voor een mix aan rendement vs risico?

Hoeveel tijd wilt u besteden aan uw beleggingen?

Naast de factor risico, heeft u als belegger te maken met een ander belangrijk aspect: tijd. Enerzijds het tijdspad waarbinnen u het rendement wilt behalen, maar anderzijds ook de hoeveelheid tijd die u wilt spenderen aan uw investeringen.

Actief, passief of defensief beleggen? 

Wanneer u begint met beleggen in aandelen kost dit tijd. Maar hoeveel tijd wilt u doorlopend besteden aan uw investeringen? Wilt u dagelijks inloggen op uw account? De koersen op de voet volgen? En hier ook actief naar blijven handelen? Als u hierop ja antwoordt, dan past een actieve beleggingsstijl prima bij u. Wordt u onrustig van dit idee? En logt u daarom liever wekelijks (of maandelijks) in om een vinger aan de pols te houden? Dan past een passieve beleggingsstijl beter bij u. Ook kunt u kiezen voor een combinatie van deze beleggingsstijlen, de zogeheten defensieve belegger. 

Wat voor type belegger bent u? 

Ook succesvolle beleggers maken fouten en toch doen ze één ding overwegend goed. Ze blijven trouw aan zichzelf. Dat lukt alleen, wanneer een belegger weet wat de investeerder in hem nodig heeft en wat deze bereid is ervoor te doen. Dit begint met het ontdekken en erkennen van uw beleggersprofiel. Als investeerder bent u namelijk de basis van uw beleggingsstrategie. 

In de kern onderscheiden we dan drie typen beleggers, de zogeheten beleggersprofielen:

 • Offensieve belegger – de actieve belegger
 • Neutrale belegger – de passieve belegger 
 • Defensieve belegger – het beste van beide werelden

Welke type aandelen passen daar het beste bij?

Naast waarde- en groeiaandelen zijn er nog meer soorten aandelen met bijbehorende rechten en plichten. Voor nu beperken we ons tot waarde- en groeiaandelen. 

Groeiaandelen 

Het kopen van groeiaandelen vraagt om een actieve houding van de belegger. Het begint al met een grondige analyse. Het aandeel gaat groeien en staat nu dus naar verhouding laag. Waarom is dat zo? Vervolgens is het belangrijk om het nieuws te volgen om op het juiste ook weer uit te stappen, voor een mooi koersrendement. Dit vraagt meer aandacht van de belegger. Enerzijds zijn de rendementen hoger, zeker op korte(re) termijn. Toch zijn de risico’s daarmee ook groter. Groeiaandelen zijn geschikt voor actieve beleggers en passen ook goed in de portefeuille van defensieve beleggers

Waardeaandelen 

Het rendement over waardeaandelen bestaat voornamelijk uit dividend. De koers van deze aandelen is over het algemeen stabieler en vraagt daarmee een minder actieve houding van de belegger. Het overall rendement ligt wat lager, maar is stabieler en creëert daarmee minder risico voor de investeerder. Waardeaandelen zijn zeer geschikt voor neutrale beleggers en ook onmisbaar in de portefeuille van defensieve beleggers

Zelf beleggen of beheerd beleggen? 

Door te kijken naar uw beleggersprofiel krijgt u meer inzicht in het risico, rendement en de beleggingsstijl die bij u passen. Wilt u een hoog rendement nastreven, maar er toch liever weinig tijd aan besteden? Dan kan het verstandig zijn om uw beleggingen uit te besteden en beheerd te gaan beleggen. Hier zijn verschillende gradaties in en ook is een mix goed mogelijk.

Zelf beleggen

Vindt u het fijn om zelf controle te hebben over uw belegging? Blijf dan goed op de hoogte van het laatste nieuws binnen de beleggingswereld. Via een broker kunt u dan toegang krijgen tot de beurs en als belegger uw aandelen kopen. Hierbij kunt u nog kiezen uit het kopen van losse aandelen of beleggen in een gehele index (ETF). Verstandig is om u goed in te lezen en te begrijpen wanneer u aandelen moet kopen of juist verkopen.

Beheerd beleggen

Heeft u geen zin of tijd om continu op de hoogte te zijn van het nieuws? Dan kunt het beleggen beter uitbesteden; oftewel beheerd beleggen. Hierin zijn een aantal variaties mogelijk denk aan; beheerd beleggen via een bank of een beheerder inschakelen.

Een mix

Wilt u volledige controle over uw beleggingen? Maar wilt u niet continu tijd besteden aan het monitoren van de koersen, het volgen van het beleggingsnieuws of analyseren van aandelen? Dan is een abonnement bij een beleggingsplatform of -blad een uitstekende optie. U koopt dan zelf uw aandelen bij een broker, maar het platform houdt u continu op de hoogte van het laatste nieuws rondom uw aandelen. Zij analyseren het beursnieuws, maar ook de aandelen en geven u vervolgens advies. Kopen, verkopen of houden? 

Lees meer over ons abonnement


Stap 3: Bepaal waarin u wilt investeren 

In deze stap onderzoekt u welke sectoren en bedrijven u interessant vindt om in te investeren. Weet wat u koopt en waarom u dit doet.  Als u affiniteit heeft met een bepaalde branche, begrijpt u de markt beter en kunt u ook beter inschatten wat dit betekent voor de rendement over uw aandelen.  

Investeer niet alles in één branche of in één bedrijf, maar spreid uw belegging. Op deze manier spreidt u uw kansen en ook uw risico’s. Het allermooiste is om aandelen te kopen in verschillende branches. Op het moment het binnen de ene sector minder gaat kunt u deze tegenvaller opvangen met uw andere aandelen.

Waarin kunt u beleggen? 

U kunt op verschillende manieren uw geld beleggen. Denk aan aandelen, obligaties, beleggingsfondsen, vastgoed maar ook grondstoffen. Als beginnend belegger is het goed om te weten wat elk type belegging inhoudt. Wat zijn de risico’s? Wat is het verwachte rendement? Past dit type belegging bij mijn beleggingsdoelstellingen en ook bij mijn beleggersprofiel? 

Waarin aandelen kopen?

Er zijn verschillende sectoren waarin u aandelen kunt kopen, zoals: 

 • Gezondheidszorg
 • Financiële dienstverlening
 • Consumentengoederen 
 • Technologie
 • Cryptocurrency 
 • Vastgoed
 • Grondstoffen
 • Energie 
 • Farmaceutische industrie 
 • Auto-industrie 

Gezondheidszorg

Denk aan bedrijven zoals farmaceutische bedrijven, organisaties die medische hulpmiddelen of apparatuur verschaffen, maar ook ziekenhuizen en zorgverleners. 

Financiële dienstverlening

Beleggen in de financiële dienstverlening kan op verschillende manieren. Denk aan banken, hypotheekverstrekkers, financiële adviseurs. 

Consumentengoederen 

Goede voorbeelden zijn grote winkelketens, maar ook bedrijven die producten bedenken, produceren en verkopen aan consumenten waaronder kleding, huishoudelijke producten, maar ook voedsel en dranken. 

Technologie 

De mogelijkheden binnen de technologische sector zijn enorm. Denk aan organisaties die automatiseringssoftware ontwikkelen of bijvoorbeeld communicatietechnologieën ontwikkelen en verhandelen. Andere voorbeelden zijn softwaresystemen, zoals Customer Relationship Management (CRM) of webshopsystemen (e-commerce). 

Cryptocurrency 

Wie kent de Bitcoin niet? By far de meest bekende cryptovaluta, welke het te danken heeft aan de financiële successen van velen. Beleggen in deze digitale munteenheid is een vak apart. De prijs komt tot stand op basis van vraag en aanbod, of beter gezegd; wat de gek ervoor geeft. 

Vastgoed

Als belegger kunt u op verschillende manieren investeren in vastgoed. Door zelf panden aan te kopen, te beleggen in een vastgoedfonds of aandelen te kopen van een vastgoedhandelaar. Het is daarom ook mogelijk om met weinig geld in vastgoed te beleggen. 

Grondstoffen

Er zijn tal van grondstoffen waar beleggers in investeren. De meest bekende grondstoffen zijn de metalen zoals goud en zilver. Ook is het mogelijk om te beleggen in olie of aardgas. 

Energie

Ook binnen de energiesector zijn er tal van kansrijke aandelen te vinden. Denk aan aandelen van bedrijven die energie produceren, distribueren en opslaan. Door de toenemende vraag naar duurzame energie- en brandstoffen, zijn er ook interessante aandelen van innoveerders te koop. Zoals bedrijven die zich bezighouden met waterstof, maar ook zonneparken en windmolenparken. 

Farmaceutische industrie 

Deze sector ontwikkelt, produceert en verkoopt medicijnen en medische hulpmiddelen. Daarmee is deze sector van groot belang binnen de gezondheidszorg. 

Auto-industrie 

Denk aan bedrijven die auto’s ontwerpen, produceren en verkopen. Dit varieert van autofabrikanten, leveranciers van auto-onderdelen, dealers tot aan verhuurbedrijven. Deze sector wordt sterk beïnvloed door de economie. 


Stap 4: Zelf aan de slag 

Tijd om zelf aan de slag te gaan en dat begint met het kiezen van een broken en vervolgens uw eerste aandelen kopen. 

Een broker kiezen

Of u nu zelf gaat beleggen of het uitbesteed, het is altijd belangrijk om u goed in te lezen. Een tussenpartij, zoals een broker, moet ook geld verdienen en dit vergt wat inlezen. Zet de kosten per broker goed op een rij zodat u de juiste vergelijking maakt. 

Voorbeelden van brokers:

 • DEGIRO
 • eToro
 • Robeco One
 • BUX
 • Plus500
 • Brand New Day

Aandelen kopen 

De laatste en meest belangrijke stap in deze handleiding: aandelen kopen of laten aankopen. Of u nu zelf of beheerd gaat beleggen, in deze stap moet u een account aanmaken bij uw beleggingspartner. Vervolgens moet u geld storten en kunt u de aandelen (laten) aanschaffen. 


Aandelen onder een tientje

Wil jij beleggen met weinig geld? Of ben jij op zoek naar goedkope aandelen met veel potentie? Word abonnee en krijg 24/7 inzicht in onze portefeuille met aandelen onder € 10.

Ook investeren in een laag maar zeer kansrijk aandeel? Download dan gratis ons nieuwste rapport!​

Door te klikken op deze knop, gaat u akkoord met onze Gebruikersvoorwaarden en Privacy Policy.

Veelgestelde vragen over aandelen

Wat is een aandeel?

Op het moment dat iemand een aandeel koopt, krijgt diegene hiermee een deel in een bedrijf in de vorm van een waardepapier. Daarmee heeft een aandeelhouder rechten en soms ook plichten binnen dit bedrijf. Denk aan het recht op periodieke dividend en stemrecht bij de aandeelhoudersvergadering.

Wie geeft er aandelen uit?

Een bedrijf geeft zelf aandelen uit en dit doen zij door een beursgang te maken. Alleen besloten en naamloze vennootschappen kunnen een beursgang maken. Dat bedrijven zelf aandelen uitgeven betekent niet dat deze rechtstreeks gekocht kunnen worden bij deze bedrijven. Dit gaat namelijk via een tussenpartij, zoals een broker.

Waarom geeft een bedrijf aandelen uit?

Een bedrijf geeft voornamelijk aandelen uit om geld (kapitaal) aan te trekken. Dit kan om verschillende redenen zijn zoals: het betalen van schulden, activa opnemen in geld of om groei te financieren.

Hoe maak ik een beleggingsplan?

– Waarom wilt u beleggen in aandelen? 
– Hoeveel geld kunt u maandelijks investeren?
– Hoeveel tijd wilt u besteden aan uw beleggingen? 
– Wat voor type belegger bent u? 
– Welke type aandelen passen daar het beste bij? 
– Wilt u zelf beleggen of beheerd beleggen?

Ook investeren in een laag maar zeer kansrijk aandeel? Download dan gratis ons nieuwste rapport!

Door te klikken op deze knop, gaat u akkoord met onze Gebruikersvoorwaarden en Privacy Policy.

Gebruikersnaam ophalen
Wachtwoord herstellenRestore my password
InloggenLog in